Steeds meer grote ondernemingen in Europa gaan over op de Cloud. Dit blijkt uit onderzoek van Interxion, dat werd gehouden onder meer dan 400 zakelijke en IT-beslissers in de cloud- en hostingmarkt, en brengt onder meer aan het licht dat traditionele hostingdiensten steeds vaker worden vervangen door Infrastructuur-as-a-Service (IaaS).

De onderzoeksresultaten laten zien dat de vraag naar cloud-diensten, zoals IaaS en SaaS, de vraag naar traditionele hostingdiensten, waaronder managed-, dedicated- en web hosting, dit jaar voor het eerst overstijgt. Waar vorig jaar 36 procent van de respondenten een sterk toenemende vraag naar IaaS constateerde, is dat dit jaar 43 procent. In lijn hiermee beschouwt nog maar 23 procent van de respondenten de vraag naar traditionele hostingdiensten als de belangrijkste voor hun bedrijf, terwijl een jaar eerder 56 procent van de ondervraagden deze mening nog was toegedaan.

IX-Survey-Strategieen

Uit het onderzoek blijkt ook een toenemende concurrentie tussen wereldwijde cloud-platforms en de regionale en lokale Europese dienstverleners. Waar vorig jaar slechts 13 procent van de respondenten internationaal opererende cloud-dienstverleners als hun belangrijkste concurrent beschouwde, is dat dit jaar bijna verdriedubbeld tot 37 procent. Nu internationale dienstverleners steeds meer platformen in Europa gaan exploiteren, ontwikkelen lokale dienstverleners strategieën om zich van hen te kunnen onderscheiden. De focus op klantenservice wordt door de grote meerderheid van de respondenten (86%) beschouwd als de belangrijkste factor waarmee ze de concurrentie het hoofd kunnen bieden en het verschil kunnen maken.

Als gevolg van het feit dat steeds meer bedrijven hun workloads naar de cloud overbrengen, verschuiven Europese dienstverleners hun aanbod van traditionele hosting naar cloud-diensten. De concurrentie intensiveert nu zowel lokale aanbieders als wereldwijde aanbieders in dezelfde markt actief zijn. ‘Om relevant te blijven, leggen lokale aanbieders de nadruk op klantenservice en diversificatie van hun portfolio in plaats van een directe concurrentiestrijd aan te gaan met de wereldwijde dienstverleners. Dit zal hen helpen om blijvend succes te kunnen boeken.’ aldus Interxion.

IX-Survey-Concurrenten

Het onderzoek toont verder ook aan dat:

Het deel van de omzet dat voortkomt uit cloud-diensten naar verwachting blijft groeien. 12 procent van de respondenten geeft aan dat vorig jaar 60 procent of meer van hun omzet voortkwam uit IaaS, terwijl twee keer zo veel respondenten dit percentage noemen als het gaat om hun verwachting voor 2016.
Dienstverleners bij voorkeur beschikken over eigen IT-infrastructuur. Meer dan driekwart van de respondenten (76%) bezit en beheert eigen IT-infrastructuur en hardware als servers, routers en switches – in een eigen of extern datacenter.
Meer dan eenderde van de dienstverleners (35%) heeft een eigen datacenter dat ze als primaire omgeving gebruiken. 38 procent maakt gebruik van een datacenter van een onafhankelijke datacenterleverancier. De resterende 27 procent maakt gebruik van een cloud-infrastructuur als hun primaire platform.

Bron: Europese Hosting en Cloud Survey 2014