Wordt 2014 het jaar van de waarheid voor Cloud Computing in België?

Bij Belgische bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers is 10,4 procent van de gebruikte applicaties een oplossing die uit de Cloud komt. Van de in kaart gebrachte applicaties bij deze locaties draait nog altijd een kleine 63 procent op systemen op de eigen locatie. Ongeveer 19 procent van de applicaties die worden gebruikt draait op een zuster/moeder locatie. De resterende 8 procent van de applicaties betreft gehoste applicaties in een data center van een externe dienstverlener, dat omvat tevens private cloud oplossingen. Het percentage bedrijfsvestigingen (met 50 of meer medewerkers) waar één of meerdere cloud applicaties worden gebruikt heeft zich in september 2014 uitgebreid tot ruim 52 procent. Daarmee lijkt de explosieve groei van het aantal locaties met cloudoplossingen voorbij. Een jaar geleden troffen we bij 49 procent van de locaties cloudoplossingen. In 2012 was dat nog 33 procent. Dit en meer blijkt uit analyse van Computer Profile van circa 2700 interviews met IT verantwoordelijke personen uit de Belgische commerciële en publieke sector.

Tien procent  van alle applicaties in België zit al in de Cloud.

Penetratie SaaS

Bij overheids- en onderwijsinstellingen en bij handels en bouw bedrijven lijkt de toename in het aantal locaties met cloud toepassingen ten opzichte van een jaar geleden zelfs te zijn gestagneerd. De meest duidelijke toename zit nu vooral bij dienstverleners en in de transport en industriële sector. De groei in het gebruik van cloud applicaties kan komen uit meerdere factoren. Naast het aantal locaties waar we cloud applicaties zien kan dus ook gekeken worden naar het aandeel dat cloud applicaties vormen in het totaal aantal gebruikte applicaties. De trendlijn van de laatste drie jaar laat dan het terugnemend belang zien van lokaal draaiende applicaties, het ongeveer gelijkblijvende aandeel van applicaties die bij een zuster locatie draaien en het toenemende belang van zowel gehoste (en private cloud) oplossingen en public cloud oplossingen.

Meest voorkomende vendoren cloud toepassingen

Op de keper beschouwt vallen ook de oplossingen van Isabel die online worden afgenomen onder de vlag van cloud oplossingen. Door de sterke positie die Isabel op de Belgische zakelijke markt inneemt is het dan ook meteen de meest voorkomende cloud toepassing. Van de door Computer Profile aangetroffen cloud toepassingen wordt maar liefst 60 procent gevormd door Isabel. De HR oplossingen van SD Worx zijn goed voor circa 23 procent van alle geïnventariseerde cloud toepassingen. Microsoft maakt ten opzichte van een jaar geleden een sprongetje naar de derde plaats. Vormden cloud toepassingen van Microsoft vorig jaar nog 8% van alle cloud toepassingen, nu is dat inmiddels 14 procent. Bijna de helft van de cloud oplossingen van Microsoft betreft Office 365 toepassingen. Salesforce.com vormt circa 6 procent van de getroffen cloud oplossingen.

Vendoren SaaS

Als niet wordt gekeken naar de fabrikanten maar naar de deelgebieden waar het totaal van de cloud applicaties voor ingeschakeld is, dan wordt de volgende verdeling zichtbaar: E-banking vormt 39% van alle cloud oplossingen, HR toepassingen vormen 33% van het totaal, Office applicaties 10%, CRM applicaties vormen 5% van de cloud oplossingen, branche specifieke toepassingen zijn goed voor 4%, Groupware, Finance en document management zijn alle drie goed voor 2% van de cloud oplossingen.

Virtualisatie

Virtualisatie blijft onverminderd populair. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal locaties dat aangeeft gebruik te maken van server virtualisatie met 8 procent gestegen naar een totaal van 72 procent van alle Belgische bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers. Opvallend is ook dat de verschillen per branche in de afgelopen 4 jaar kleiner zijn geworden.

Penetratie server virtualisatie

Naast server virtualisatie wordt ook desktop virtualisatie in kaart gebracht. Opvallend voor deze markt is dat in tegenstelling tot de markt voor server virtualisatie de laatste drie jaar geen duidelijke groeicijfers laten zien voor de Belgische markt. Het percentage bedrijfsvestigingen dat aangeeft gebruik te maken van desktop virtualisatie blijft de rond de 5 procent schommelen. Bij de wat kleinere locaties ligt het gebruik op circa 4 procent, bij locaties met 200 of meer medewerkers bedraagt dat circa 7 procent.

Vendoren server virtualisatie

Als we eens wat dieper ingaan op de hierboven vermelde cijfers, dan valt de volgende stelling meteen op: “Daarmee lijkt de explosieve groei van het aantal locaties met Cloud oplossingen voorbij”

Onze opinie hierover is als volgt: In tegendeel, er is alleen een verschuiving aan het plaats vinden tussen de Cloud applicatie hosten op Belgisch grondgebied of bij een Public Cloud provider. Meer nog, er gaat een hybride model ontstaan tussen Private Cloud (al dan niet op locatie van de ISV) en Public Cloud (Azure, Force, Oracle en andere PaaS platformen). En wat nog opvallender is, er zit nog altijd 63% van alle Cloud applicaties op de eigen locatie.

De stagnatie die men kan uitlezen bij de Overheid en onderwijsinstellingen, zijn zeer logisch te verklaren en hebben alles te maken met de afgelopen verkiezingen en de tijd die nodig is voor het vormen van de nieuwe federale regering. Door deze “besluiteloosheid” worden veel budgetten vooruitgeschoven of zelfs helemaal niet toegekend, met als gevolg dat er minder cloud applicaties worden ontwikkeld. Een andere belangrijke showstopper is (nog steeds) het Snowden effect, en de algemene teneur van een onveilig gevoel in de Cloud, denk aan het laatste feit omtrent iCloud en het lekken van wachtwoorden, waardoor er meerdere natuur opnames van bekende sterren op het Internet verschenen. Overheden dienen namelijk aan strengere regelgeving te voldoen met betrekking tot de privacy van gegevens van iedere burger op hun systemen.

Opvallend is wel dat de meest beschermde gegevens zoals uw bankrekening en uw loonfiche reeds geruime tijd via Cloud applicaties beschikbaar zijn en het grootste aandeel vormt. (samen goed voor 72%)  waaruit duidelijk blijkt dat het vertrouwen in Cloud oplossingen vooral tussen de oren zit.

Dat Microsoft als een van de software leveranciers in stijgende lijn is verbaasd ons niets. Na het opstappen van een toch wat conservatieve Balmer als CEO en met zijn opvolger de meer Cloudminded Satya Nadella heeft men daar eindelijk de nieuwe koers bepaald en die is 100% Cloud gerelateerd (met onder andere Office 365). Microsoft heeft eindelijk zijn applicatie-suite Office ook voor IOS beschikbaar heeft gemaakt in een pay per user model (nu zelfs met een maandelijks abonnement ). Wij voorspellen voor volgend jaar een stijging van meer dan 25%.

Laatste punt is treffend, dat desktop virtualisatie geen duidelijke groeicijfers laat zien in België, en dit komt vooral omdat je met Desktop as A Service nog altijd een eigen desktop nodig hebt. Veel IT beheerders weten niet wat de totale kosten van deze desktops zijn (TCO) in hun eigen organisatie. Als je dat als aanbieder moet gaan uitleggen aan de klant alvorens je hem of haar eventueel kan overtuigen heb je al veel pre-sales werk moeten verrichten. Bij Desktop virtualisatie valt of staat alles met de gebruikers ervaring waarbij een dipje op de internet verbinding al funest kan zijn (cursor blijft hangen, of in het Engels vertaald een Desktop Freeze).

De belangrijkste vraag die ondernemers zich momenteel nog steeds stellen is: “Hoe op een veilige en verantwoorde manier gebruik maken van de Cloud?” Om deze en andere vragen te beantwoorden is er voor de aanbieders van Cloud diensten nog veel werk voor de boeg in de komende jaren.

Computer Profile

 

 

 

Deze Nationale Cloud Barometer kwam tot stand in samenwerking met Computer Profile Benelux

Zie ook het dossier Cloud computing in DataNews Magazine nr. 14