In de afgelopen drie jaar, heeft private cloud computing zich verplaatst van het streven naar tot een voorlopige realiteit voor bijna de helft van ’s werelds grote organisaties.
Echter Hybride cloud computing is nu, waar private cloud was drie jaar geleden – de ambities zijn hoog, maar de implementaties zijn zeer laag.

Gartner definieert hybride cloud computing als volgt: een cloud service die zowel private als publieke cloud implementaties overkoepelt, of zowel on-premise alsook private cloud implementaties . Een hybride cloud service kan, onder andere zijn het synchroniseren en/of repliceren van gegevens tussen publieke en private clouds, of het migreren van data op een continue basis tussen publieke en private clouds.

Hybride Cloud breidt de voordelen verder uit die kunnen worden behaald door gebruik te maken van Cloud computing:

Private cloud computing kan verder helpen door het maximaliseren van de gebruikte resources. Hybride cloud computing kan deze waarde maximaliseren door te balanceren tussen het gebruik van interne middelen met externe dienstverlening (bijvoorbeeld als er ondersteunende resources intern worden ingezet als er capaciteit beschikbaar is, maar deze te verplaatsen naar publieke cloud-diensten als er geen resources intern meer beschikbaar zijn), dit heeft tot gevolg een betere schaalbaarheid van deze diensten.

Hybride cloud kan de kosten efficiëntie , met name de investeringen maximaliseren door gebruik te maken van geautomatiseerde arbitrage (misschien niet zo vloeiend als op een financiële markt , maar wel meer dan bij het handmatig selecteren van een andere Cloud provider). Private cloud zorgt voor extra bescherming, maar Hybride cloud maakt een onderneming toch flexibeler als het gaat om de kosten en de eventuele schaalvergroting in evenwicht te houden.

Cloud computing kan een hoge beschikbaarheid en extra elasticiteit verzorgen. Hybride cloud kan namelijk ook helpen bij het opstellen van een disaster recovery plan door gebruik te maken van meerdere providers. Door Cloud computing te gebruiken kunnen nieuwe functionaliteiten sneller worden geïntroduceerd. Hybride cloud maakt het nog makkelijker om nieuwe functionaliteit snel en flexibeler te introduceren door tijdelijk gebruik te maken van de extra beschikbare resources. Door Hybride cloud oplossingen te gebruiken kunnen ondernemingen ook gemakkelijker bouwen aan een exit-strategie.

image

Organisaties kunnen echter niet direct gebruik maken van Hybride cloud-diensten zonder eerst een Private cloud dienst af te nemen. We blijven bedrijven zien worstelen om Private clouds te implementeren en om hun waarde te bewijzen, want dit vereist een verschuiving in de manier waarop IT wordt geleverd, vooral omdat het een veranderingen is bij de mensen, de processen en het business management.

Veel afdelingen binnen het bedrijf kopen externe Cloud -diensten, zonder de initiële betrokkenheid van, of het toezicht door de IT-managers. Om Hybride Cloud-diensten succesvol te implementeren, zouden de CIO`s  een interne cloud-diensten makelaardij (CSB) rol en verantwoordelijk moeten opnemen in het bestuur, en het in beheren van de levering van deze Cloud-diensten. Degenen die niet denken en handelen als een externe dienstverlener of niet evolueren naar een CSB rol zullen geleidelijk aan het vertrouwen verliezen van de business managers, die op hun beurt de IT-organisatie zal omzeilen om toegang te krijgen tot de IT- diensten die zij nodig hebben. Dit zal vooral resulteren in disaggregatie van de interne IT-diensten en de waarde verminderen van de resterende gedeelde IT -services binnen het bedrijf.

Hybride clouds zouden ook op termijn gebruik moeten maken van Cloud management platformen (CMP). IT-managers kunnen op hun beurt CMP’s gebruiken voor het beheren en regelen van de levering van Private cloud diensten naast de Public cloud diensten . CMPs verbeteren vooral de snelheid waarmee diensten worden geleverd dankzij gebruik te maken van selfservice verzoeken en geautomatiseerde levering, zij zullen hierdoor dan ook de totale kosten van de dienstverlening aanzienlijk verminderen.

– Auteur: Milind Govekar, managing vice president bij Gartner
– Vertaling: Peter Witsenburg

Getagged met →