Tijdens de ongeveer laatste 50 jaar van onze industriële geschiedenis is de manier waarop we bepaalde activiteiten uitvoeren fundamenteel veranderd. Het produceren van producten bijvoorbeeld, was arbeidsintensief en verticaal georiënteerd. Nu leven we in een wereld van automatisering en flexibele supply chains waarbij we nog altijd dingen maken maar dit ontelbare keren efficiënter doen. Dit geldt ook voor de energieproductie, distributie, telecommunicatie en nog veel meer. In elk geval waren er één of meerdere radicale veranderingen die de manier waarop we bepaalde dingen doen fundamenteel wijzigden. Zo is het ook met cloud computing.

Het oude model is gedateerd

Er zijn drie grote redenen waarom bedrijven de overstap maken naar de cloud. Ten eerste zijn zakelijke gebruikers – in de huidige snel evoluerende omgeving – gefrustreerd over de traditionele methodes om diensten te bekomen en te leveren. De komst van ‘app stores’ en ‘IT on demand’ in de consumentenwereld, verplichten IT organisaties te overwegen hoe zij zulke concepten kunnen introduceren in hun huidige business-strategieën.
Daarnaast vinden klanten de cloud zo verleidelijk omdat – en zo is het reeds jaren – de IT infrastructuur te complex, inefficiënt, inflexibel en veel te duur is. Door die complexiteit wordt 70 procent of meer van het budget enkel gespendeerd om alles draaiende te houden. Dit laat weinig ruimte voor innovatie: nieuwe applicaties en nieuwe bronnen van zakelijke waarde. De meesten willen na een verloop van tijd graag deze verhouding omgekeerd zien.
Ten slotte is er de exponentiële groei van het digitale universum. Uit een onderzoek uitgevoerd door IDC, in opdracht van EMC, blijkt dat de wereldwijde opgeslagen informatie elke twee jaar ruim verdubbelt en sneller groeit dan de Wet van Moore. Verwacht wordt dat de komende 10 jaar de hoeveelheid data 75 keer zo groot zal worden, waardoor bedrijven vijftig keer zoveel data en documenten moeten beheren. Bovendien voorziet het onderzoek, grote economische, sociale en technologische gevolgen voor onder andere big data.
Rekening houdend met bovenstaande redenen heeft het weinig zin om IT draaiende te houden op de manier dat dit historisch gebeurde. De algemene consensus is dat er een nieuwe benadering nodig is die verzekert dat klanten de voordelen van efficiëntie en flexibiliteit kunnen benutten die cloud computing biedt.

Bedrijven kijken naar de voordelen

Enkel een cloud infrastructuur levert de nodige economics, elasticiteit, beveiliging en compliance die gewenst is door de bedrijven vandaag. Bedrijven zijn eveneens onder de indruk van de mogelijkheid hun IT delivery modellen te verhuizen naar een cloud-achtige omgeving. Dit vermindert namelijk de kosten en verbetert de business agility. Zij moeten zich echter er ook van verzekeren dat zij deze voordelen in balans kunnen houden terwijl ze hun IT omgeving volledig onder controle hebben (of toch ten minste in de handen van een betrouwbare service provider). Dit bevat de mogelijkheid om tegemoet te komen aan beveiligings- en policy-vereisten; compliant te blijven met industrie- en overheidsstandaarden en de infrastructuur te leveren die de bedrijfsdoelstelingen in lijn zetten met hun vereiste service level.

Nog een laatste advies: voordat je beslist de overstap te maken naar de cloud, wees bewust van zowel de voordelen als de beperkingen. Enkel dan kan je een gefundeerde cloud-strategie opzetten.

Getagged met →